Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Člověk a příroda

23.06.2009 - Zelený kruh v rámci projektu edice APEL připravil sborník textů o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti.

Sborník nazvaný „Člověk + příroda = udržitelnost?“ přináší texty odborníků z oblasti pedagogiky a ekopsychologie, které do značné míry čerpají ze zahraničních zdrojů. Publikace přináší základní pohled na proměnu vztahu člověka a přírody, zabývá se dopady těchto proměn na lidskou psychiku nebo se zamýšlí nad vazbou míry udržitelnosti našeho chování a našeho vztahu k přírodě.

Sborník ke stažení

 


 


Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality