Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Evropa a agenti

26.05.2008 - Chcete se na chvíli stát vysokým evropským státníkem nebo vás láká spíše role tajného agenta?

Na internetu jakoby se roztrhl pytel s elektronickými pomůckami. Představujeme vám dvě nejnovější.

Hra o Evropské unii nazvaná Evropa 2045 je určena starším středoškolákům. Dovoluje prožít fungování rozhodovacího procesu v Evropské unii na vlastní kůži. Studenti v rolích nejvyšších státních zastupitelů se cvičí ve strategickém rozhodování, diplomatickém prosazování zájmů státu, který zastupují, i přejímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Výhodou hry je český jazyk, pěkná grafika a stručnost podávaných informací. Pro učitele je připraveno několik seinářů s informacemi, jak začlenit tuto hru do své výuky (seznam seminářů - nejbližší 29.5.2008, Praha).

Hra je společným dílem Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK a podílelo se na ní i několik neziskových organizací včetně Asociace pro mezinárodní otázky. Vývoj hry byl financován částečně z EVropského sociálního fondu, stárního rozpočtu a rozpočtu hl.mesta Prahy.

Pro mladší žáky přichystala novou napínavou hru Eco Agent's s tématikou ochrany životního prostředí Evropská agentura životního prostředí (EEA). Žáci mají možnost stát se agenty činnými v ochraně životního prostředí. Po vytvoření vlastního profilu se žáci stávají součástí různých tématických misí (čistá voda, globální změny klimatu), které jsou zpracovány do podoby komiksů. Vedle toho stránky přinášejí články související s hlavními globálními problémy i praktické "ekotipy". Jazyk angličtina.

                                                                        zpracovala: JK

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality