Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Pochod proti hladu 7.6.09

05.06.2009 - End hunger: Walk the World! Pochod proti hladu již pošesté v Praze.

Ve stejnou hodinu se lidé ve všech časových pásmech planety vydají na 5 km dlouhý pochod a symbolicky tak obejdou celou zeměkouli, aby tím pomohli upozornit na celosvětový problém hladu a získat prostředky na boj proti dětskému hladu ve světě. Letošní ročník pražského pochodu pořádá pod záštitou Úřadu městské části Praha 1 humanitární organizace ADRA spolu s globálními partnery, společnostmi TNT a Unilever. Od roku 2004, kdy se akce v Praze pořádala poprvé, se jí pravidelně účastní stovky lidí z řad zaměstnanců pořádajících společností, jejich rodin a přátel. Každoročně tak putují do Světového potravinového fondu OSN (World Food Programme – zkráceně WFP) z Česka finance v řádu statisíců korun.

Cílem letošního Pochodu proti hladu je získat prostředky pro zajištění jídla školákům v rozvojových zemích v rámci Světového potravinového programu (WFP). „Hlad ve světě nadále zůstává největší hrozbou života, na následky hladu umírá ve světě jedno dítě každých 6 vteřin. Je neuvěřitelné, že např. za 1200 Kč lze v zemích Afriky zajistit potraviny a školné pro jedno dítě na celý rok,“ říká Miloš Malaník, generální ředitel TNT Express.

Ačkoli ekonomicky rozvinutý svět je nyní stižen finanční a hospodářskou krizí, je potřeba mít na paměti, že hlad je sice vzdálený, ale skutečný problém. A přestože má naše země dostatek svých problémů, se kterými se potýká, patříme mezi země, které jsou finančně velmi dobře zaopatřeny, a řada z nás pokládá za samozřejmost poskytnout pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují,“ dodává Andrea Jandová, tisková mluvčí společnosti Unilever.

Na celém světě hladoví okolo 1 miliardy lidí a více než jedna třetina z nich jsou děti. V důsledku podvýživy a hladu zemře každým rokem více lidí než na HIV, malárii a tuberkulózu dohromady. 
„Jsem rád, že je v naší bohaté společnosti dost těch, kteří berou na sebe ochotně a bez zaváhání odpovědnost za ty, kteří neměli v životě „to štěstí“. Díky nim může humanitární organizace ADRA pomáhat těm, kteří se bez naší podpory a pomoci nikdy v životě lépe mít nebudou,“ doplňuje Jan Bárta, výkonný ředitel humanitární organizace ADRA, pořadatele letošního ročníku.

Pochod proti hladu se vždy koná v jeden den ve všech časových pásmech na Zemi a desetitisíce účastníků tak symbolicky obejdou celý svět. Letošní pražský pochod vyrazí 7. června v 10 hodin dopoledne z dlážděného náměstí Na Kampě přes Malou Stranu, Staré město a Karlův most a kolem poledne se vrátí zpět Na Kampu, kde budou pokračovat hudební vystoupení a atrakce pro dospělé i děti až do 15 hodin.

Program:
10:00 Zahájení pochodu
10:15 – 12:00 Pochod proti hladu ulicemi Prahy (z dlážděného náměstí Na Kampě přes Malou Stranu, Staré město a Karlův most zpět na Kampu)
12:00 – 15:00  Bubenická show – vystoupení skupiny MARIMBA a vystoupení jazz-rockové kapely Roberta Slezáka
13:30 – 15:00  Vystoupení jazz-rockové kapely Roberta Slezáka
Na Kampě budou připraveny atrakce pro děti (klauni, malování na obličej, skákací hrady, házecí ježek apod.)
 
Veškeré další aktuální informace o pochodu letos najdete na speciálním webu
 
www.pochodprotihladu.cz

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality