Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Velká zvířata mizí nejrychleji

28.12.2007 - Historický průzkum sahající do roku 1500 n.l. naznačuje, že člověk vytlačil více než 35% velkých savců na polovinu jimi dříve obývaného území.

[JOURNAL OF MAMMALOGY]
Člověk svou činností odnepaměti ovlivňuje velká zvířata přímo (lovem) či nepřímo (využíváním jejich potravy či místa pro život pro vlastní potřebu).
Výzkum Princetonské univerzity a WWF zkoumal, jaký má člověk celosvětově vliv na populace velkých zvířat.

Vědci zjistili, že nejvíce ohrožení jsou tzv. generalisté - zvířata bez větší specializace. Jsou to např. vlci, medvědi, leopardi, lvi,tygři, bizoni, losi aj. Geograficky dopadla nejhůře zvířata z jihovýchodní Asie, zde najdeme dnes již jen 1% druhů velkých zvířat, které se tu proháněla v 15.století. Zvířata, u nichž vědci ve zkoumaných 500 letech výrazný ústup nezjistili, pocházejí většinou z extrémních stanovišť, kam člověk nemá zájem proniknout.

Vědci upozorˇmují, že právě velká zvířata v ekosystémů působí jako ekologičtí inženýři - velcí býložravci tvarují podobu vegetace, velcí predátoři zase množství zvířat v nižších patrech potravního řetězce.

                                                                    zpracovala: JK

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality