Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Odpovědný stavitel


Odpovědný spotřebitel energie


  • si láme hlavu nad současnou podobou výroby elektřiny. Budoucnost vidí v obnovitelných a neznečišťujících zdrojích elektrické energie a vytápění jakými jsou síla větru, vody, sluneční záření nebo biomase.
  • podporuje lokální energetickou soběstačnost (malé elektrárny na biomasu, tepelná čerpadla) a nepodporuje ztráty energie či tepla při přenosu na dlouhou vzdálenost. Výhodou tohoto systému jsou stabilní ceny energie v regionu, pracovní místa, v případě malé elektrárny na biomasu i podpora údržby krajiny a místních zemědělců.
  • šetří energií v domácnosti.


Spotřeba energie v domácnosti


Domácnosti jsou zodpověné asi za čtvrtinu spotřeby vyráběné energie. Spotřebu energie v nich lze rozdělit do těchto oblastí:Informace


O jednotlivých spotřebičích se dozvíte mnohé ve virtuálním domě na stránkách PRE.


Existuje síť Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS, kde odborníci poskytují nejširší veřejnosti bezplatné poradenské služby v otázkách zvyšování účinnosti užití energie a snižování dopadů na životní prostředí.

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality