Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

980 MILIONŮ LIDÍ ŽIJE POD HRANICÍ EXTRÉMNÍ CHUDOBY


Jak se to týká nás, kteří máme kde bydlet, co jíst a kde vydělat peníze?

O souvislostech české spotřeby se dozvíte na Hře o Zemi ve článku o globálních souvislostech zde. Toku peněz mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi se týkají např. tyto články: Globální zúčtování - J. Krčmářová, Mezinárodní dluh - T. Tožička, Globální sociální nerovnosti - Oleg Suša).


Jak vypadá v současnosti rozvojová pomoc?

Základní strategické dokumenty pro snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Papers) vydávají od roku 1999 světové finanční instituce (MMF, Světová banka) ve spolupráci s vládami rozvojových zem a nevládními partnery. PRSP obsahují strategii pro snižvání hudoby v dané zemi v souladu s Rozvojovými cíly tisíciletí. Poskytování další pdopory je podmíněno jejich naplňováním. Oproti dříve užívaným Programům strukturálního uszpůsobení (SAP) kladou PRSP vedle makroekonomických a strukturálních aspektů také větší důraz nasociální ukazatele.

O hlavních české a evropské rozvojové pomoci se dozvíte na stránkách Rozvojovka Člověka v tísni, případně na stránkách Rozvojového střediska (popůrná organizace MZV).


Zlepšují se podmínky v rozvojových zemích?

Aktuální fakta o populaci, spotřebě energie, zdraví apod. v různých zemích světa se dozvíte ze statistik OSN zde. Pro okamžité zhodnocení rozvoje společnosti, životního prostředí a ekonomiky země vytvořila Světová banka tzv. indikátory rozvoje světa (World Development Indicators).

Na Hře o Zemi se můžete v češtině podívat na něco podobného. U jednotlivých zemí můžete porovnat hodnotu nejpoužívanějšího indikátoru rozvoje - diskutabilního ekonomického HDP s alternativními indikátory, které se zaměřují na stav populace (Index lidského rozvoje) a soběstačnost země v pokrývání své spotřeby (Ekologická stopa). Interaktivní mapa Hry o Zemi vám dovoluje porovnávat situaci daní země s Českou republikou.

 

A DÁL?

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality