Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


Zelený kruh je součástí národní kampaně

Česko proti chudobě.
CpCHVedle skoro dvacítky humanitárních sdružení se zde svou činností zasazuje o naplnění tzv. rozvojových cílů tisíciletí. Ty byly přijaty na půdě OSN v září roku 2000 dohromady 191 státy světa (Summit tisíciletí). Zúčastnění státníci uznali, že za současných technologií není chudoba nutná a je otázkou distribuce zdrojů a rizik. Rozvinuté země tak přijaly svůj díl zodpovědnosti na nízkém rozvoji méně rozvinutých zemí a vyjádřili odhodlání odstranit extrémní chudobu na naší planetě do roku 2015.


ROZVOJOVÝ CÍL TISÍCILETÍ č.7: Zajistit udržitelný stav životního prostředí.

Úkoly:

- Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám  

   přírodních zdrojů.

- Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a

   základní hygieně.

- Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských

   chudinských čtvrtí (slumů).


Kampaň Česko proti chudobě dlouhodobě usiluje o plnění závazů České republiky ze Summitu tisíciletí. Mezi požadavky kampaně, které jsou směrovány na českou vládu i české působení na evropské úrovni patří (zkráceno):

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality