Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Zelený kruh pořádá každoročně jednodenní akci, na které mají návštěvníci možnost seznámit se s činností organizací činných v ochraně přírody. Akce byla pojmenována Ekofestival a pořádá se při příležitosti světového dne životního prostředí - 5.června. Více o Ekofestivalu najdete na webových stránkách:http://www.zelenykruh.cz/cz/ekofestival/


EKOFESTIVAL 2013

 

Jak už napovídá sám název festivalu „Voda hýbe světem“, rádi bychom prostřednictvím této akce upozornili na problematiku spotřeby vody a dalších environmentálních témat, jež s vodou souvisí.

 

Během konání festivalu se bude prezentovat více než 25 organizací z celé České republiky, které prostřednictvím zajímavých aktivit informují návštěvníky o různorodých problémech životního prostředí. V průběhu konání Ekofestivalu nabídneme návštěvníkům také „praktické návody“, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. V rámci programu budou připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty.

 

Kulturní a doprovodný program Ekofestivalu najdete zde.

 

AKCE SE ZÚČASTNÍ (v abecedním pořadí):

Arnika ● Auto*Mat ● CENIA ● Česko pije z vodovodu ● Česko proti chudobě ● Dopravní federace ● Ekolamp ● Govinda ● Greenpeace CZ ● Hnutí DUHA ● Jeden svět ● Jihočeské matky ● Koniklec ● Konopa ● MHMP ● MČ Praha 2 ● Na Zemi ● NaturesDesign.cz ● Nesehnutí ● Pražské matky ● PRO BIO liga ● ShineBean ● Společnost pro zvířata ● SodaStream ● Teajay.eu ● Vodafone ● Zelená domácnost.com ● Zelený kruh ● Člověk v tísni - Rozovojovka ● Živá voda

 

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 2 Jany Černochové. 

 

U příležitosti konání Ekofestivalu a mezinárodního roku vodní spolupráce, jež byl pro tento rok vyhlášen Organizací spojených národů, realizoval Zelený kruh výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a ZUŠ s názvem „Samá voda...". Záštitu nad soutěží převzala Mgr. Kateřina Jechová, radní MČ Prahy 2. Cílem soutěže je upozornit na problematiku využívání vodních zdrojů. Děti by se měli také zamyslet nad tím, kde všude mohou vodu objevit a jakou podobu "vody" mají v krajině nejraději. Více o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže.

  

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality