Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Co to je "energetický otrok"?

Představte si, že veškerá energie na svícení, na dopravu, na ohřev vody, na topení, elektrická energie je tvořena pouze lidskou prací. Kolik lidí "otroků" by na vás muselo nepřetržitě pracovat (například roztáčet turbíny elektrárny na lidský pohon), aby zajistilo vaši běžnou (s)potřebu? Mezi naší každodenní energetickou potřebou (která činí asi 2500 kcal = 10,46 Mj = 3 kWh) a naší skutečnou spotřebou energie je velký rozdíl.
Jeden energetický otrok je tedy hypotetická představa, jedná se o takové množství energie, které je schopen vykonat jeden člověk.

1 energetický otrok = ekvivalent práce 1 člověka (v energetických jednotkách Joule, Kwh).

Někdy se také říká "ropný otrok", protože převážná většina energie, která pohání náš životní styl je energie z fosilních paliv, především z ropy. Otrok se říká také proto, že tato "práce" je pro nás v porovnání s prací člověka nesrovnatelně levnější. Energie z jednoho litru benzínu nebo jednoho krychlového metru zemního plynu představuje asi 37 Mj (37 miliónů Joulů), což odpovídá zhruba jednomu až dvěma týdnům lidské práce. Pokud bychom počítali například týden práce za cenu 60 Kč za hodinu, vyjde nám, že "energetický otrok" je asi osmdesátkrát levnější, než člověk.

Jak se energetický otrok počítá?

Energetický otrok se počítá velmi jednoduše. Tedy pokud máme všechny potřebné údaje. K tomu, abychom mohli energetického otroka svého či otroka průměrného Čecha spočíst, musíme znát svoji spotřebu energie nebo spotřebu energie všech Čechů. (Všimněte si, jak úzce souvisí s uhlíkovou stopou, která se zpravidla vypočítá odhadem ze spotřeby energie.) Dále pak je nezbytné znát ekvivalentní hodnotu lidské práce, tedy kolik práce je (v energetických jednotkách) schopen vykonat průměrný člověk za jednotku času. Zde se trošku pohybujeme na tenkém ledě, protože odhady lidské práce se v literatuře liší. Budeme zde počítat kolem 6,5 Mj práce za den což je něco okolo 180 Wattů. Podíváme li se pak do statistické ročenky na energetickou bilanci zjistíme, že naše ekonomika spotřebuje něco pod 2000 PJ primární energie (přesně to bylo pro rok 2004 1842 PJ). Vydělíme li toto číslo počtem obyvatel v zemi (pro rok 2004 činil střední stav obyvatel 10,2 miliónů, získáme množství energie, které připadá na jednoho občana. Dalším vydělením zjistíme, kolik je na osobu třeba pracovních ekvivalentů tedy energetických otroků. V našem případě nám vyšlo číslo 77, což je srovnatelné i s jinými odhady, které se vyskytují v médiích. Pro zajímavost, pro průměrného Američana je toto číslo zhruba dvojnásobné. Více informací viz odkazy pod textem.

Proč ho počítat?

Energie je něco, co si neumíme představit, čeho se nemůžeme dotknout. Je to pro nás většinou pouze číslo na účtu. Pak je těžké si uvědomit, jaké jsou dopady spotřeby energie, případně, jak můžeme nejlépe energií šetřit. Lidská práce už představitelná je. Při srovnání - jedna 100 Wattová žárovka = jeden otrok, už je motivace nenechávat někde zbytečně rozsvíceno daleko vyšší. A což teprve, když si představíme, že na nás musí pracovat několik desítek otroků!

Odkazy:

Článek na wikipedii, internetové encyklopedii. Jazyk: čeština.
Rozhovor na serveru idnes s geologem Václavem Cílkem. Jazyk: čeština.
Článek na diskusním serveru transstudio. Jazyk: angličtina.
Článek na stránkách e-magazinu earthtoys. Jazyk: angličtina.
Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality