Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


Odpovědná spotřeba, co je to?


Odpovědná spotřeba spočívá v tom, že spotřebováváme jen to, co opravdu potřebujeme. Tento termín se do značné míry kryje s „uvědomělou skromností" paní profesorky Hany Librové. Oba znamenají, že známe důsledky svých spotřebních rozhodnutí, přebíráme svůj díl zodpovědnosti za dění věcí ve světě a nenecháváme se ovlivňovat každoročně novými trendy a reklamou. Orientujeme se na kvalitu ne kvantitu, zajímáme se o to, odkud věci, které nakupujeme pocházejí a jak byly vyrobeny. Obzvlášť dbáme na to, aby při jejich výrobě nedocházelo k porušování lidských práv a ničení vzácných přírodních oblastí.


Osobní spotřeba člověka se dá složit z následujícího: potraviny, spotřební zboží, energie, pohonné hmoty, prostor. Současná výše spotřeby přírodních zdrojů a produkce odpadu je v rozvinutých zemích neudržitelná a vysoko překračuje nosnost a dlouhodobou produktivitu přírodního prostředí. Materiál, energie i potraviny čerpáme z jiných zemí, v nichž lidé musí vyjít s mnohem menší spotřebou, než by byl jejich "spravedlivý" globální podíl. Už proto bychom se měli snažit snižovat svou ekostopu ve všech kategoriích. Se snižováním spotřeby zárověň snižujeme množství odpadů, které se každoročně ocitá na skládkách či ve spalovnách, neboť každá věc se jednou stane odpadem, a také množství škodlivin vypouštěných do ovzduší či pesticidů v půdě.


Jak se stát odpovědným spotřebitelem?


Obecně se odpovědný spotřebitel orientuje na ty druhy zboží, u nichž je výrobní spotřeba malá a celý výrobní proces i likvidace vzniklého odpadu respektuje přírodní limity a lidská práva. To znamená např., že produkt se vyrábí z místních zdrojů, aniž by přitom docházelo k degradaci místní přírody a krajiny nebo porušování lidských práv. Složky/součástky se nepřevážejí na daleké vzdálenosti, při výrobě součástí/složek ani konečného produktu se nespotřebovává velké množství energie. Výrobek je biodegradabilní nebo recyklovatelný a není zabalen do zbytečných obalů. Dopad životního cyklu konkrétního výrobku je u některých již odhadnutelný, pomocí metod tzv. Life cycle analysis (např. stránky Product ecology consultants- NL) .


Zajímá Vás odpovědné:

stavění a bydlení

stravování

nakupování

dopravování?


Spočítejte si svou ekostopu a přizpůsobte svůj životní styl možnostem přírody!

Chcete vědět jaká je ekostopa lidí v jiných zemí světa?

Chcete se poradit?

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality