Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Jak cestovat v dnešní době?


Zorganizujte svůj život tak, abyste zbytečně nezvyšovali intenzitu negativních průvodních jevů silniční dopravy! Zde je několik doporučení:


Ekologický automobil, kdo to kdy viděl?


Z dnes možných způsobů dopravy mají obecně nejvíce negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí automobily a jejich negativní účinky rostou spolu s jejich počtem. Čistě ekologické auto neexistuje, a proto odpovědný spotřebitel tento druh dopravy v mezích možností nepodporuje.

Vedle prachu a toxických splodin, které mají rpokazatelný vliv na zdraví všecho živého patří k průvodním jevům automobilové dopravy zábor plochy pro silnice a parkování (na úkor ploch rekreačních, přírodních či obytných), fragmentace přírodního prostoru a výrazný podíl na emisích oxidu uličitého, tj. na globálním oteplování.


Car-sharing


Pokud jezdíte autem pouze svátečně a nárazově, jistě se vám více vyplatí auto si půjčit nebo je s někým sdílet. Družstevní vlastnictví aut se zatím v České republice teprve ujímá. Na stránkách Ústavu pro ekopolitiku se dozvíte, kde v Evropě již car-sharing funguje, jak je tomu u nás a proč a také si zde můžete stáhnout studii o tom, jak snížit počet aut ve městě pomocí sdílených aut.


Změna v politice nákladní přepravy


Značnou zátěž prostředí představuje dálková přeprava zboží či meziproduktů. Ekologickými důsledky současné politiky přepravy zboží se zabývá studie Zeleného kruhu a Hnutí DUHA z edice APEL s názvem Slepá ulice.


Cyklistická doprava


Tradiční, levná a podle bydliště i potenciálně zdravá doprava. V českých městech bohužel dosud nedoceňovaný druh dopravy, čemuž odpovídají i investice do cyklistické infrastruktury. Že v jiných evropských městech to vypadá jinak, se mohl přesvědčit každý, kdo zavítal do rakouských nebo holandských měst.


Každý první čtvrtek v měsíci se ve městech Praha, Brno, Plzeň a Ostrava můžete přidat k Cyklojízdě, kterou pořádají sdružení Auto*mat a Oživení. Můžete si na kole vychutnat město z míst, na kterých normálně sviští auta. Na stránkách Cyklojízdy najdete argumenty pro a požadavky cyklistů na potřebnou infrastrukturu na území Prahy.


Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality