Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


BIOPOTRAVINY


logo_bio_jpgPravé a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství".

Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány v celém svém životním cyklu. Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ-01 nebo číslo a zkratku některé jiné schválené kontrolní organizace.


Označení BIO nám dává jistotu, že se v daném zboží téměř nevyskytují anebo ve srovnání s konvenčními produkty jsou minimálně obsaženy cizorodé látky. Značka BIO garantuje, že zboží bylo vypěstováno v souladu s přírodou bez použití strojených hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů. A pokud se jedná o maso, tak víme, že zvíře mělo důstojný život a netrpělo. Kontrola kvality a šetrnosti k životnímu prostředí se nevztahuje jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. Navíc se tato značka vztahuje jen na české produkty, takže má spotřebitel jistotu, že za ním jídlo necestovalo přes půl světa a že nákupem podporuje české zemědělce.


Více informací naleznete v příručce ekospotřebitele od STEP, příručce o biopotravinách, kterou připravila PRO-BIO Liga přátel ekozemědělství nebo na webových stránkách Kontrola ekologického zemědělství.


eu_bioV Evropské unii je možno používat celoevropskou značku pro biopotraviny. Získání českého certifikátu BIO k použití této značky ekozemědělce a výrobce také opravňuje.

Značky pro biopotraviny v jiných zemích najdete na stránkách "biospotřebitel", případně stránkách Ústavu pro zemědělské a potravinářské informace.

KAM PRO BIOPOTRAVINY?


Zdroj: Kontrola ekologického zemědělství, ROSA, Zelený kruh

 

OBLEČENÍ

Screenshot___11262013___11_54_25_AMV řadě prodejen se značkovým oblečením se běžně prodává biotextil, surovina na jeho ušití pochází z ekologického zemědělství. V ČR se můžeme setkat s certifikáty od holandské organizace Fair Wear Foundation či britské Soil Association.

 


EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY A SLUŽBY


Hledáte-li v obchodech výrobky, u kterých je zaručeno, že byly vyrobeny v České republice či z českých surovin, mohou vám pomoci zorientovat se značky Klasa, značka Nadačního fondu český výrobek, Český výrobek a v několika regionech značka Místní výrobek.Národní program označování ekologicky šetrných výrobků byl v České republice zaveden 14.dubna 1994 na základě vládního usnesení. Prvotní myšlenkou bylo označit ESVvýrobky, které ve svém životním cyklu poškozují životní prostředí méně než jiné. Výrobky, které požádají o udělení značky Ekologicky šetrný výrobek, jsou podrobeny důkladné kontrole, ve které důraz je kladen na vliv na životní prostředí a zdraví ve všech fázích výroby a spotřeby daného výrobku.

Jelikož se při kontrole řídí mezinárodní technickou normou ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální začení typu I., slouží tato značka jako dekret kvality i mimo území České republiky. Licence EŠV uděluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, CENIA (Česká informační agentura), na jejíchž stránkách naleznete další informace.


ecolabel_logo_bigU evropských výrobků se lze setkat s alternativním značením ekologicky šetrných výrobků, vycházejícím z nařízení rady Evropského hospodářského společenství ze dne 23. března 1992. Ekoznačkou EU je tzv. "The Flower"-květina. Rovněž tyto výrobky procházejí zevrubnou kontrolou šetrnosti výroby, spotřebních vlastností a možností likvidace.

 

 

ČESKÉ VÝROBKY


Screenshot___11262013___11_03_05_AMZnačkou Klasa odměňuje ministr zemědělství každoročně nejlepší potravinářské a zemědělské výrobky. Toto ocenění kvality u domácích výrobků národní kvality je udíleno na tři roky a znamená, že výrobek pochází z domácích surovin, celá jeho výroba probíhala na území české republiky a že splňuje určené standardy kvality. V současnosti se ovšem jedná o změně pravidel pro udělování, proto pro přesné informace sledujte zpravodajství.


Místní výrobek.

Existují i speciální regionální značky, které se udělují českým výrobkům s regionální tradicí. Při jejich výrobě se klade důraz na šetrnost vůči přírodě a životnímu rpostředí. Tato značka je zatím zavedena v těchto regionech: Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jablunkovsko) a Moravské Kravařsko (Poodří).


Screenshot - 11262013 - 10:43:13 AM_1Český výrobek. Značka Český výrobek, jež vychází ze soukromé iniciativy, rovněž zaručuje, že se jedná o zboží vyrobené v České republice a dokonce plnící jakési ekologické normy. Nadační fond Český výrobek rovněž podporuje české firmy, nicméně bez kontroly jakýchkoli ekologických limitů.

 


TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH


Vyhledáváte-li výrobky s označením "netestováno na zvířatech", věnujte pozornost tomu, vztahuje-li se informace pouze k finálnímu výrobku nebo i k surovinám na jeho výrobu a zda se nejedná o klamavou reklamu. Pro označování (ne)testování existuje řada certifikátů s velmi rozdílnými kritérii. Svoboda zvířat) považuje za nejspolehlivější HCS - Humane Cosmetics Standard, dále uvádí značku Kontrolovaná přírodní kosmetika.


kralicek Na trhu je možno se setkat se značkou "králík v trojúhelníku". Tato značka pochází z Anglie, není garantována žádným státem a používají ji sami výrobci pro výrobky, které nebyly testovány na zvířatech. Značka však nezaručuje, že přísady testovány nebyly.


Spolehlivější informace než na etiketách spotřebitel nalezne na stránkách organizací dlouhodobě sledujících tuto problematiku. Seznam firem mají na svých stránkách Společnost pro zvířata, Svoboda zvířat, PETA či Different life.


HCS - Humane Cosmetics standard


hcsHCS výrobky se označují králíkem, který "běží přes hvězdičky" Evropské unie. Certifikát pro kosmetiku netestovanou na zvířatech uděluje Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE).Firmy označené tímto certifikátem nesmí testy na zvířatech ani provádět, ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho musí dodržet stanovenou lhůtu (cut-off date), po které se nesmějí používat zvířata ani při testování ingrediencí. Tato lhůta je stanovena individuálně pro každou firmu. Pro čistící a prací prostředky existuje obdobně Humane Household Products Standard, se stejným logem.


Kontrolovaná přírodní kosmetika


bdihCertifikát uděluje německá asociace BDIH, sdružující obchodní a výrobní firmy z oblasti farmacie, health care produktů, potravinových doplňků a kosmetiky. Firmy s tímto certifikátem nesmí na zvířatech testovat výrobky ani ingredience, mohou však používat ingredience, které otestoval smluvní partner. Někteří výrobci, kteří certifikát získali, proto ve svých materiálech navíc uvádějí, že testy na zvířatech ani nezadávají jiným subjektům. Krom toho BDIH požaduje, aby složky Screenshot___11262013___12_01_24_PMpocházely z ekologického zemědělství. Dalším certifikátem na poli kosmetiky je NaTrue, který rovněž garantuje, že výrobek nebyl testován na zvířatech.
ELEKTRONIKA


Od roku 2001 je v ČR povinnost označovat elektrospotřebiče energetickým štítkem. Kromě mnoha údajů, které najdete právě na něm, se lze na trhu řídit i zančkami Energy star u počítačů, ELI pro úsporné světelné zdroje, značka švýcarské Group for efficient appliences a TCO 99 a TCO 03 pro displeje, monitory apod. Energetické štítky se dnes dají nalézt i u domů.

Energetický štítek

energeticky_stitek Označování elektrospotřebičů energetickými štítky je v ČR povinné od roku 2001. Stejná povinnost platí v EU již několik let. Na každé chladničce, pračce atp. je výrazná barevná samolepka, která i laikovi řekne, jaký je výrobek z hlediska spotřeby elektrického proudu.


Energetický štítek má dvě části: barevnou a černobílou. Barevná část je stejná pro všechny výrobky jedné kategorie (např. pračky). Pravá část štítku - černobílý proužek s výrazným písmenem v černé šipce a čísly je pro každý spotřebič jiný.


Základní informací štítku je zařazení výrobku do kategorie A až G. Písmeno A (zelená barva) znamená nejúspornější, G (červená) energeticky nejnáročnější výrobek. U většiny výrobků platí, že kategorie C a D představují jakýsi průměr, kategorie F a G označují nehospodárné spotřebiče. Díky vývoji se s výrobky těchto kategorií naštěstí setkáváme výjimečně. U chladniček je dokonce zakázáno prodávat na našem trhu výrobky horší než D, naopak zde byly zavedeny dvě kategorie pro nejúspornější výrobky, označené A+ a A++.


Na energetickém štítku najdeme i další důležité údaje. Například u praček a myček je důležitým údajem také spotřeba vody, hodnotí se i kvalita praní (resp. mytí) a účinnost odstřeďování (resp. účinnost sušení). U chladniček a mrazniček je důležitá i kvalita izolace - hlavně když dojde k výpadku elektrického proudu. Čím lepší izolace, tím déle vydrží potraviny nepoškozené. U většiny výrobků je velmi důležitým údajem také hluk, který velmi významně ovlivňuje komfort užívání.


Malá chladnička, malá sušička spotřebuje méně energie než velká. Proto je na štítku vždy vyčíslena spotřeba konkrétního typu. Je třeba počítat s tím, že spotřeba se stanovovala v laboratoři za určitých podmínek (které byly srovnatelné pro všechny spotřebiče). Jaká bude spotřeba doopravdy, záleží na tom, jak se bude přístroj používat - může být větší i menší. Označení spotřebiče písmenem slouží k porovnání s podobnými výrobky.


Označování spotřebičů štítky je povinné, pokud by v obchodě štítek chyběl, riskuje prodejce pokutu. Podrobnosti o štítcích uvádí vyhláška č. 442/2004 Sb.
V ČR se povinně označují štítkem:


Energy star

energy_star U počítačů, tiskáren, kopírek a další kancelářské techniky se můžeme setkat s označením "Energy star", které mají zařízení s nízkou spotřebou. Většinu osobních počítačů lze nastavit tak, aby při nečinnosti spotřebovávaly co nejméně. Pokud je však nezbytné, aby počítač běžel nepřetržitě, je možné ho alespoň zaměstnat nějakým užitečným úkolem. Existují mezinárodní projekty, v nichž může i váš počítač spolupracovat na vědeckém výzkumu, např. modelování klimatických změn nebo výzkum proteinů využitelný v boji s rakovinou (viz např. http://www.boinc.cz).

ELI - úsporné zdroje světla

eli U úsporných světelných zdrojů se lze setkat s logem ELI, kterým jsou označeny pouze ty výrobky, které prošly certifikací Mezinárodního fondu ochrany životního prostředí.Group for Efficient Appliances
Mezinárodní program ze Švýcarska, jež je součástí evropského programu, který zastřešuje Skupina pro úsporné spotřebiče. Certifikované mohou být např. televize, DVD přehrávače a rekordéry, satelitní přijímače, PC, monitory a další přístroje.

TCO 99 a TCO 03

Značky Ecology energy emissions ergonomics vypovídají o zdravotní bezpečnosti/nezávadnosti označených přístrojů, jež v sobě zahrnuje působení elektrostatických polí, el. vlnění, rentgenové záření. Druhá značka poukazuje navíc na kvalitu obrazu a barev a snížení emisí a látek, které poškozují životní prostředí během výroby a recyklace. Ruku v ruce s oběma značkami jde nižší spotřeba energie. Značky naleznete na LCD displejích, přenosných počítačích, klávesnicích, kopírkách, monitorech, atd. Přímo na energetickém štítku může být i česká nebo evropská ekoznačka (viz ekologicky šetrný výrobek) .


Štítkování domů


Podobně jako elektrospotřebiče mají energetický štítek i nově postavené a rekonstruované domy. Energetický štítek budovy by měl být součástí projektové dokumentace, předkládané k žádosti o stavební povolení. Dům se hodnotí podle stupně tepelné náročnosti STN. Ten se vztahuje jen ke konstrukcím domu (izolační schopnost stěn, oken a dalších konstrukcí) a nevypovídá nic o způsobu vytápění či větrání budovy, což je pro skutečnou spotřebu domu velice důležité. Přesto jde o velmi jednoduchý a účinný způsob, jak zhodnotit kvalitu konstrukcí domu.


OBALY - ODPADY


Tato sekce je převzata z http://www.priroda.cz, kde naleznete mnoho dalších velmi pěkně zpracovaných informací.

odpad Dle zákona 477/2001 Sb respektive nařízení 97/129/ES se na obalech musí vyskytnout dva údaje nebo grafické značky a to známý panáček vyhazující obal do koše a trojúhelník s označením obalu. Takto to bylo až do února, kdy vstoupila v platnost novela 66/2006 sb. zakona 477/2001 sb. Nyní je označení panáčkem dobrovolné. Dále ovšem platí povinnosti značení dle zákona o odpadech a chemických látkách

.
Obrázek panáčka u koše značí nejčastější způsob naložení s obalem (vyhození do koše). Může být nahrazen například větou:ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU! Na trhu se vyskytují obaly, které jsou vyrobeny z materiálu, který vyžaduje po použití speciální nakládaní. Jedná se o nebezpečné odpady, ale i o další. Takovéto odpady musí být patřičně označeny. Například takto:

Druhá značka - trojúhelník tvořený třemi šipkami, který je uvnitř doplněn číselným kódem, se týká recyklace. Pod tímto trojúhelníkem je uveden písmenný kód materiálu. Většinou se jedná o zkratky anglických názvů materiálů.Kódy materiálu

Plasty
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Polyethylentereftalát PET 1 kontejner na plasty nebo přímo na PET Izolace do bund a spacáků
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE nebo PE-HD 2 kontejner na plasty trubky
Polyvinylchlorid PVC 3 sběrný dvůr okna,parapety,dveře, chlorovodík, uhlovodíky
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE nebo PE-LD 4 kontejner na plasty Trubky
Polypropylén PP 5 kontejner na plasty sáčky a tašky
Polystyren PS 6 kontejner na plasty stavební izolační materiál
Papír
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Vlnitá lepenka PAP 20 kontejner na papír obalový materiál
Hladká lepenka PAP 21 kontejner na papír obalový materiál
Papír PAP 22 - 39 kontejner na papír Kancelářský papír, sešity, toaletní papír
Kovy
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Ocel Fe 40 kontejner na kovy, sběrný dvůr po roztavení nové výrobky
Hliník ALU 41 kontejner na kovy, sběrný dvůr po roztavení nové výrobky
Dřevo
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Dřevo FOR 50 sběrný dvůr ve většině případů nepoužitelné
Korek FOR 51 sběrný dvůr ve většině případů nepoužitelné
Textil
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Bavlna TEX 60 sběrný dvůr izolace, polstrování
Juta TEX 61 sběrný dvůr izolace, polstrování
Sklo
Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam s ním Co z něho bude
Bílé sklo GL 70 kontejner na sklo nové lahve
Zelené sklo GL 71 kontejner na sklo nové lahve
Hnědé sklo GL 72 kontejner na sklo nové lahve

Směs materiálů

V současné době není ideální technologie, kterou by bylo možné tyto materiály rozumně oddělit a zpracovat, proto zde nejsou uvedeny informace o dalším využití. Snad jen kromě tetra-packu se jiný směsný obal v našich podmínkách netřídí. Místo hvězdičky se doplní písmenný kód jednotlivých materiálů.


Materiál Písmenný kód Číselný kód
Papír a lepenka/různé kovy C/* 80
Papír a lepenka/plast C/* 81
Papír a lepenka/hliník C/* 82
Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech C/* 83
Papír a lepenka/plast/hliník C/* 84
Papír a lepenka/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech C/* 85
Plast/hliník C/* 90
Plast/ocelový pocínovaný plech C/* 91
Plast/různé kovy C/* 92
Sklo/plast C/* 95
Sklo/hliník C/* 96
Sklo/ocelový pocínovaný plech C/* 97
Sklo/různé kovy C/* 98


TROPICKÉ DŘEVO (FSC)


Akreditaci FSC (Forest stewardship council) získává jen dřevo, ketré bylo vypěstováno, vytěženo a zpracováno udržitelným způsobem. Těžba FSC dřeva musí brát ohledy na místní populaci- podporovat její rozvoj a chápání udržitelného hospodaření v lese. Při těžbě dřeva a lesních produktů nesmí docházet k nevratnému poškozování jiných druhů či přírodních procesů ani narušování biodiverzity či produktivity lesního ekosystému. .


SPRAVDELIVÝ OBCHOD (FAIR TRADE)


Současný Evropan si za život koupí mnoho exotických plodin, ať se již jedná o ovoce nebo pochutiny typu káva, čaj, čokoláda a koření. Nestačí se mnohdy ani zamyslet na tím, jak žijí lidé, kteří pro něj tyto věci na druhém konci světa pěstují. Koupí Fair Trade podporujete farmáře v rozvojových zemích, kteří v normálních podmínkách dostávají za odvedneou práci minimální podíl ačkoli komodity, se kterými obchodují, si na burze stojí v dlouhodobém měřítku stojí velmi dobře. Bídné pracovní pdomínky zemědělců vedou k drancování životního i sociálního prostředí v rozvojových zemích. Více se dozvíte na stránkách Společnosti pro Fair Trade či Ekumenické akademie, případně v jejich společné brožuře Spravedlivý obchod v České republice, kterou vydala Asociace pro Fair Trade.

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality