Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


Odpovědný strávník dbá, aby:
Biopotraviny


V obchodě si odpovědný potřebitel vybírá produkty se značkou BIO, která označuje produkty ekologického zemědělství. Označení BIO nám dává jistotu, že se v daném zboží nenacházejí (nebo oproti konvenčním potravinám minimální) rezidua chemických látek (pesticidů, růstových aktivátorů apod.), že plodiny z nichž je výroběk vyroben, měly čas dorůst a nebyly rychleny a tudíž neobsahují tolik dusičnanů. Podobně BIO maso pochází od zvířete, které prožilo důstojný život a nebylo krmeno hormony ani antibiotiky.


Ekologické zemědělství


Odpovědný spotřebitel chrání přírodu a dbá na to, aby krajina zůstávala funkční a zdravá. Podporuje ekologické zemědělství, které používá staré zemědělské techniky i odrůdy a které se ze své podstaty vyhýbá chemickým přípravkům, pomáhá zachovat zdravou půdu, vodu, rostlinná i živočišná společenstva. Více najdete v literatuře a Příručce ekospotřebitele.

Bioinstitut ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydávají ročenky ekologického zemědělství (2013).


Lokální ekonomika


Mnoho zboží je dováženo z rozvojových zemí a vlivem tlaku na velkou produkci zboží pro export zde častokrát dochází k degradaci místních ekosystémů. Dlouhý transport zboží, které se dá vypěstovat/vyrobit i u nás, je zbytečným plýtváním pohonnými hmotami a navyšováním koncentrací škodlivin a skleníkových plynů v atmosféře - více v materiálu Zeleného kruhu Slepá ulice. Odpovědný spotřebitel toto netoleruje a orientuje se výhradně na zboží ze svého okolí, čímž podporuje vývoj zdravě vyrovnané a soběstačné ekonomiky a také zaměstanosti v regionu. České výrobky jsou označeny značkou Klasa a Český výrobek, značka BIO a Ekologicky šetrný výrobek rovněž většinou garantují, že jde o zboží české.


Fair Trade


Odpovědný spotřebitel podporuje rovnost v obchodních vztazích mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a nakupuje čaj, kávu a čokoládu Fair trade. Tato značka zaručuje, že pěstitelé zmiňovaných tropických plodin dostávají za svou sklizeň dostatek peněz, nemusí díky nouzi zvyšovat své nároky na místní přírodu.


Respekt k živým tvorům


V ekologickém zemědělství se při chovu zvířat dbá na to, aby měla dostatek pohybu v prostředí a sociálním uspořádání podobném přirozenému a místo pro odpočinek. Chovná stáda či hejna nesmí být příliš velká, aby zvířata nebyla stresována. Kromě toho je zakázáno podávat zvířatům růstové hormony a nepřirozené krmivo, jako je třeba masokostní moučka pro skot, která může být příčinou tzv. nemoci šílených krav.

I když vědci již nemají pochyba o tom, že savci, ptáci či plazi mohou cítit základní emoce, které prožívá člověk, zvířata byla za "cítící bytosti" v EU uznána až v roce 97. Dodnes trvá boj za uznání Obecné deklarace práv zvířat v OSN. Připojit svůj podpis můžete zde.
 

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality