Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


Státní program pro EVVO ČR


Vláda České republiky přijala v roce 2000 strategii pro environmentální vzdělávání a osvětu ve formě Státního programu pro EVVO ČR (více info např. stránky CENIA). Tímto krokem vyjadřuje nutnost zvýšit ekologickou gramotnost všech skupin českého obyvatelstva, počínaje žáky a studenty a konče státní správou vlastních úřadů. Konkrétním vyústěním státního programu jsou tříleté akční plány (2001-2003, 2004-2006, 2007 - 2009).

Mezi priority patří: zvyšovat informovanost občanů ČR o pojítcích mezi lidskou činností a přírodními systémy za použití všech prostředků, zavádět environmentálně šetrný provoz u státních institucí a motivovat k němu i soukromou sféru, poporovat environmentálně šetrné spotřební chování a vytvářet dobré podmínky pro ekovýchovu, pedagogy a poradce.


Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj


Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje přípravu Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která má být předložena vládě k projednání do konce června 2008. Koncept strategie je ke stažení na stránkách MŽP. Cíle vzdělávání k UR jsou: pochopení fungování vazeb mezi ekonomickými, sociálními a přírodními systémy, vnímání udržitelného rovzoje jako celostní strategie, která tyto systémy dokáže efektivně propojovat a podpora demokratického rozhodování a přístupu k informacím.


Ekologická výchova je ze své podstaty:

celoživotní,

interdisciplinární,

holistická,

zaměřená na adresáta,

odpovídající místním podmínkám

rozvíjející se od místního ke globálnímu,

s důrazem na kvalitu a hodnotu,

formulující problémy (častěji než řešící problémy),

normativní spíše než empirická,

upřednostňující systémové myšlení před lineárním,

začleňující citové i poznávací učení,

organizovaná pružně a přizpůsobivě,

hledící dopředu, předvídající,

spojující, syntetizující, se širokým záběrem,

pracující v otevřených situacích,

zaměřená na konkrétní témata,

založená také na činnosti v terénu,

orientovaná na aktivitu,

příkladná (např. vycházející ze stavu okolního prostředí.

zdroj: CENIA


Hledáte pomůcky pro oživení vaší výuky?

Chcete vědět, jak to dělají na jiných školách? Přinášíme vám kontakty na školy s alespoň částečným ekologickým zaměřením.

Zajímáte se o EVVO, průřezová témata či globální výchovu?
Zde je seznam seminářů, školení a konferencí, které s těmito tématy souvisí.


Potřebujete se poradit, sháníte rychle nějakou informaci o životním prostředí ve vašem okolí? Obra'tte se na nejbližší centrum či středisko environmentálního vzdělávání a osvěty. (mapa 2007)Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality