Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi


Hrajete si rádi?

Ve virtuální světě můžete zvrátit vývoj směrem, jakým chcete.

Podaří se vám to i ve vašem životě?

A v životě planety? Jaký bude?

Záleží na vás!


Počet lidí se vyšplhal na 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických změn.


Na konci léta 2002 (26. srpna - 4. září) se sešli vrcholní představitelé všech států na světovém Summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Tzv. Summit Země 2002 uspořádala Organizace spojených národů (OSN), aby zhodnotila stav naplňování závazků, přijatých na Konferenci OSN o rozvoji a životním prostředí v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru. Proto se mu také říkalo "Summit Rio + 10". Avšak řešení nespočívá jen na vrcholných představitelích každého státu. Snaze o řešení problémů se věnuje nepřeberné množství občanských iniciativ po celém světě, naši zemi nevyjímaje. Hra o Zemi vám umožní zjistit podrobnosti o činnosti některých z nich, popřípadě se do ní i zapojit. Můžete se také dozvědět co je udržitelný rozvoj. Nebo taky ne.


My v České republice patříme mezi ty šťastnější. Většina z nás má dostatek jídla, vody, má možnost užívat krás české krajiny, komfortu vyhřátých příbytků, rychlých aut, televizních kanálů a ve dne v noci otevřených supermarketů. Často se zdůrazňuje, že ve srovnání s počátkem devadesátých let došlo i k výraznému zlepšení čistoty ovzduší. Avšak jaký je konkrétní stav životního prostředí u nás a trendy budoucího vývoje?

Dosud máme více než 30% vod silně znečištěných. Naše lesy nejsou v dobrém stavu - v hodnocení jejich kvality jsme na jedné ze zadních příček v Evropě. Hlavní problém představuje jejich nevhodná druhová skladba, takže nedokáží odolávat znečištění a globálním klimatickým změnám. Průmyslové podniky sice již nevypouštějí tolik exhalací, ale ve městech začíná být nedýchatelno a hlučno v důsledku nárůstu dopravy. Ve srovnání se západní Evropou spotřebováváme více energie a narůstající množství odpadu ukládáme na skládkách či spalujeme. Potud stručný úvod.


Co s tím?


Každý z nás něco může udělat. Jako spotřebitel při nákupech, jako občan, který se vyjadřuje k tomu, co se kolem něj děje, či jako volič, který dává svůj hlas uváženě a sleduje, jak se politici při konkrétních rozhodnutích chovají. Nejpohodlnější je pak podpořit ekologické organizace, které toho hodně udělají za vás. V Německu, Nizozemí a dalších státech mají ekologické organizace statisícové členské základny. Pro mnoho lidí je být členem některé organizace či na její činnost přispívat tím nejjednodušším způsobem, jak ochranu životního prostředí podpořit. V České republice mají obdobné organizace pouze stovky či tisíce členů. Není čas na změnu? Vyberte si organizaci či konkrétní projekt dle vašeho zájmu. Více se dozvíte v Zelené seznamce.
HISTORIE HRY O ZEMI

První stránky Hra o Zemi vznikly v dubnu roku 2002 jako součást stejnojmenné celorepublikové informační kampaně před Světovým summitem o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Kampaň byla zahájena 15. dubna 2002 a trvala do začátku října 2002. Jejím cílem bylo zvýšit zájem občanů o otázky životního prostředí, povzbudit jejich aktivitu ve prospěch svého bezprostředního okolí a nabídnout jim k tomu potřebné informace. Do kampaně se zapojilo 31 nevládních neziskových organizací a proběhlo 80 akcí v rámci celé ČR.

Kampaň připravily nevládní neziskové organizace z celé ČR. Koordinátorem byl Zelený kruh. Na podzim 2004 proběhla další kampaň. Jejím tématem bylo vybídnout veřejnost k podpoře ekologických organizací a přispět tak k ochraně životního prostředí. Škála činností ekologických organizací je široká! Podílejí se na vzdělávání a osvětě, pečují o přírodu a vybraná území, dohlížejí na dodržování zákonů, připomínkováním se podílejí na tvorbě nových zákonů. Řada ekologických organizací se snaží mobilizovat zájem veřejnosti a zapojovat ji do řešení problémů životního prostředí.PRVNÍ STRÁNKY HRA O ZEMI

obr


První verze internetových stránek připravili ve spolupráci se Zeleným kruhem (koordinátor Kateřina Kociánová):

Design: Šárka Vašků.

Ilustrace: Karel Stibral.

Animace: Radek Denár a Václav Blín.

Foto: Marek Novotný.

Redakční a publikační systém Toolkit - Econnect


Pro přípravu stránek byly použity tyto zdroje informací: Statistická ročenka životního prostředí 2001, Státní politika životního prostředí 2001, Desatero domácí ekologie (Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková), Stav světa na přelomu tisíciletí (Pavel Nováček), Křižovatky budoucnosti (Pavel Nováček), Slabikář ekologického bydlení (Jana Plamínková). A informační materiály nevládních neziskových organizací: Arnika, ČSOP, Greenpeace, Hnutí DUHA, Nesehnutí, PRO-BIO, Sdružení spotřebitelů elektřiny, Společnost pro zvířata, Veronica, Zelený kruh.


Kampaň Hra o Zemi připravil Zelený kruh ve spolupráci s Econnectem a dalšími nevládními organizacemi.

Hlavním mediálním partnerem byl Český rozhlas.

Dalšími mediálními partnery byly:

Ekolist, Grantis , Houser, In Time Praha, Konec konců, Nový Prostor, Rádio 1, Respekt

Partnerem kampaně bylo Ministerstvo životního prostředí ČR, probíhala po záštitou Českého národního komitétu UNEP. Hlavním mediálním partnerem byla Česká televize, dalšími mediálními partnery byly Český rozhlas a Ekolist. MF Dnes poskytla inzertní plochy.

Kampaň dále finančně podpořilo: Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí a UNDP, Nadace VIA a program PHARE Evropské unie - Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím NROS, Nadace Partnerství, Nadace na ochranu zvířat.

Realizace vizuální propagace: Eclipse, City Light vitríny ČR, RENCAR, Boomerang Media.


V ROCE 2007 BYLY VYTVOŘENY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY HRA O ZEMI

(Koordinátor přestavby a rozšíření stránek: Jana Krčmářová) 
Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality