Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Uhlíková kalkulačka na stránkách Evropské unie. Jazyk: čeština.


Uhlíková kalkulačka na stránkách Tesca. Jazyk: čeština.


Uhlíková kalkulačka na stránkách anglické společnosti Carbon Footprint, které se vztahuje rovněž na podmínky ČR. Jazyk: angličtina.


Uhlíková kalkulačka o na stránkách amerického environmentálního think tanku World Resource Institute (WRI). Toto počitadlo se vztahuje rovněž na podmínky České republiky. Jazyk: angličtina.


Výpočet emisí z osobní dopravy. Jazyk: angličtina, němčina.


Uhlíková kalkulačka na stránkách anglické státní správy. Jazyk: angličtina.


Uhlíková kalkulačka americké společnosti Green Mountain Energy. Jazyk: angličtina.


Uhlíková kalkulačka na stránkách Agentury ochrany přírody USA. Jazyk: angličtina.


Uhlíková kalkulačka na stránkách mezinárodní nevládní organizace The Nature Conservancy. Jazyk: angličtina.


Anglická stránka věnující se rovněž detailům výpočtu, převodním faktorům, emisím z automobilů apod. Jazyk: angličtina.


Uhlíková kalkulačka na stránkách „virtuální“ společnosti The Global Development Research Center. Jazyk: angličtina.


 

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality