Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Agentura Gaia

Z řecké mytologie: "GAIA je bohyně Země, matka všeho, co na Zemi žije a roste". Agentura GAIA je občanské sdružení usilující o přátelský vztah k životnímu prostředí a sobě navzájem. Sdružení vzniklo a zahájilo svou činnost v roce 1997, spolupracuje s dospělými i dětmi, lidmi všech věkových kategorií i profesí. Posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny, prosazování holistického přístupu v ochraně životního prostředí, rozvoj mezilidské komunikace v oblasti ekologie, vzdělávání a osvěty. Činnost Agentury GAIA je rozdělena do třech základních programů" "Zeleň je život" - návrat stromů do ulic našich měst a obcí "Ženy a životní prostředí" - zapojení ženského principu do ochrany životního prostředí "Peníze nebo život" - hledání cest k řešení ekologické krize pomocí změny každodenního chování

Aktuální projekty
Působnost Praha
Sídlo Praha
Adresa Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba Marie Haisová
Telefon 604 946516
E-mail gaia@ecn.cz, marie.haisova@seznam.cz
WWW Mauris non augue. Ut iaculis mauris.
Číslo účtu 0007312349/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality