Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Agentura Koniklec

AK se zabývá ochranou životního prostředí v nejširším smyslu slova, podporou udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, výchovou a komplexním vzděláváním dětí a mladých lidí v oblasti ochrany ŽP a udržitelného rozvoje a veřejnou osvětou v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany ŽP. AK byla založena v roce 1992 a od té doby se výrazně profilovala zejména projekty Sněm dětí České republiky pro životní prostředí, Celostátní informační servis ke Dni Země, Informační systémy o životním prostředí, Prodej a distribuce ekologické literatury a dalšími. AK se etablovala také v oblasti ediční a publikační činnosti, a to vydáváním periodických a neperiodických publikací a tvorbou multimediálních a audiovizuálních děl, zejména v rámci Edice „Živly“.

Aktuální projekty
Působnost Praha
Sídlo Praha
Adresa Chelčického 17, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba Miroslav Lupač
Telefon +420 222 710 253
E-mail info@koniklec.org
WWW http://www.koniklec.cz
Číslo účtu 571321/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality