Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Aperio

Posláním Aperia je posilovat veřejnou informovanost v otázkách rodiny a rodičovství, se zaměřením zejména na porodnictví a rovné příležitosti.

Aktuální projekty
Působnost
Sídlo
Adresa Truhlářská 20, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba Petra Sedláčková
Telefon 222 317 867
E-mail aperio@aperio.cz
WWW http://www.aperio.cz
Číslo účtu 300338353/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality