Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Areka

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody AREKA - Středisko environmentální výchovy (knihovna, videotéka, půjčování metodických materiálů, kontaktní místo Státního fondu životního prostředí, poradna pro veřejnost, kurzy a semináře, umožnění stáží a praxí, realizace Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ekologické programy pro mateřské a základní školy, akce pro veřejnost (Den Země, Den bez aut, Májový den v Arboretu, Den stromů, Voříškiáda atd.), resocializace a reedukace v rámci postpenitenciární péče. Oddíly mladých ochránců přírody (Padny, Broučci, Áčko, Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže). Práce s dobrovolníky.

Aktuální projekty
Působnost Moravskoslezský kraj
Sídlo Moravskoslezský kraj
Adresa Sněmovní 2, 746 01 Opava
Kontaktní osoba Kateřina Havlásková
Telefon 553 623 988, 608 525 115
E-mail areka_opava@quick.cz
WWW http://web.quick.cz/areka_opava
Číslo účtu 183009920/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality