Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Arnika České Budějovice

Arnika je celostátní organizací s centrální kanceláří a samostatnými pobočkami. Naše národní i lokální kampaně a projekty se ve vyvážené míře opírají o tři pilíře - zapojení veřejnosti, odborné argumenty a o spo-lupráci se sdělovacími prostředky. Arnika usiluje o širokou členskou základnu - možnost uplatnit se má každý, kdo chce pomáhat lidem chránit jejich životní prostředí. Arnika se snaží o to, aby lidé žili v harmonii s přírodou a sami se sebou. Věříme, že "Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem" (slova Luthera Stojícího Medvěda z kmene Lakotů). Posláním ARNIKY je zlepšení stavu životního prostředí a ochrana přírody. Zaměřujeme se především na ochranu před znečištěním toxickými látkami a zachování a obnovu řek a mokřadů, a to na území ČR i v evropském kontextu.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo České Budějovice
Adresa Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba Věra Horská
Telefon 608 942 030
E-mail ceskebudejovice@arnika.org
WWW http://www.ceskebudejovice.arnika.org
Číslo účtu 1943260339/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality