Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Arnika Děčín

Arnika Děčín byla založena v roce 2001 a je samostatnou právní jednotkou celostátní ekologické organizace, jejímiž hlavními cíli jsou omezení negativního vlivu člověka na životní prostředí a posílení ekologického myšlení a chápání ekologických vazeb ve společnosti. Děčínská pobočka se mimo aktivní ochranu životního prostředí (připomínkování dokumentací a účast ve správních řízeních s dopadem na životní prostředí, oponentura projektů nešetrných k životnímu prostředí a navrhování alternativ, ekovýchova dětí, mládeže a ve-řejnosti, publikační činnost, kulturní aktivity) snaží hledat provázanost mezi ochranou životního prostředí a vztahem člověka k člověku.

Aktuální projekty
Působnost Ústecký kraj
Sídlo Děčín
Adresa Hudečkova 1, 405 01 Děčín
Kontaktní osoba Kamil Repeš
Telefon 412 510 650
E-mail decin@arnika.org
WWW http://decin.arnika.org
Číslo účtu 158717212/0600
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality