Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Arnika

Posláním Arniky je zlepšení stavu životního prostředí, jeho obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na území ČR, a to i v evropském kontextu. Naše činnost je zaměřena na tři programy: Ochrana přírody, Toxické látky a odpady a Centrum pro podporu veřejnosti. Významnou roli v naší činnosti hraje i mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Arnika je celostátní organizace s Koordinačním centrem a samostatnými pobočkami. Naše národní i lokální kampaně a projekty se ve vyvážené míře opírají o tři pilíře - zapojení veřejnosti, odborné argumenty a o spolupráci se sdělovacími prostředky. Arnika usiluje o širokou členskou základnu - možnost uplatnit se má každý, kdo chce pomáhat lidem chránit jejich životní prostředí.

Aktuální projekty
Působnost Praha, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Plzeňský kraj
Sídlo Praha
Adresa Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba Eva Vejvodová
Telefon 222 781 471, 222 782 808
E-mail arnika@arnika.org
WWW http://www.arnika.org
Číslo účtu 173570941/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality