Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Ateliér pro životní prostředí

Bezplatná pomoc občanským sdružením v účasti na rozhodovacích procesech majících vliv na životní prostředí - našimi prioritami jsou: velké dopravní stavby, ochrana zeleně ve městě, ochrana krajiny, krajinného rázu a kulturních památek, zábory příměstské krajiny (suburbanizace). Šíření právních informací a zkušeností pro občanská sdružení pokud jde o jejich práva a možnosti účasti v rozhodovacích procesech. Účast v legislativním procesu a pomoc veřejnosti k účasti v něm, připomínkování vybraných předloh zaslaných Ministerstvem životního prostředí - zejména těch, jež se vztahují k účasti veřejnosti na rozhodování, přístupu k informacím, přístupu k soudní ochraně.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa Ve svahu 1, 147 00 Praha 4 - Podolí
Kontaktní osoba Pavel Černohous
Telefon 241 432 972
E-mail atelierzp@volny.cz
WWW http://atelier.ecn.cz
Číslo účtu 2400000367/ 2010
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality