Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia (CEGV Cassiopeia) vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest v Českých Budějovicích. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Další náplní centra jsou nejrůznější akce naplňující koncepci globální výchovy. CEGV Cassiopeia nabízí tématicky zpracované projekty pro následující cílové skupiny: děti předškolního věku, děti mladšího školního věku, děti staršího školního věku, studenti středních škol, studenti vysokých škol, pedagogičtí pracovníci a dětské a mládežnické organizace. CEGV Cassiopeia je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost Jihočeský kraj
Sídlo České Budějovice
Adresa Jizerská 4, 37011 České Budějovice
Kontaktní osoba Helena Kujanová,
B. Truhlářová
Telefon 385 520 951, 776 384 601
E-mail cassiopeiacb@centrum.cz
WWW http://www.cassiopeia.euweb.cz
Číslo účtu 571093001/2400
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality