Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Centrum ekologické výchovy Dřípatka

Specializované pracoviště pro školní a mimoškolní ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu s hlavním zaměřením na děti, mládež, pedagogické pracovníky a vedoucí zájmových aktivit. Posláním organizace je podíl na vytváření správného postoje dětí i dospělých k životnímu prostředí v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje . Centrum ekologické výchovy Dřípatka navazuje na více jak 30 letou tradici výchovy k ochraně přírody a péči o životní prostředí ve Stanici mladých ochránců přírody založenou na dlouholetém působení pana učitele Aleše Záveského - zakladatele ekologické výchovy v České republice. Touto tradicí se řadí k nejstarším ekologicky zaměřeným výchovným organizacím u nás. Centrum ekologické výchovy Dřípatka je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Prachatice
Adresa Rumpálova 402, 383 01 Prachatice
Kontaktní osoba Helena Klimešová
Telefon 388 317 806, 731 187 339
E-mail dripatka@dripatka.cz
WWW http://www.dripatka.cz
Číslo účtu 212264323/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality