Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Centrum ekologické výchovy Pálava

Hlavním posláním CEV Pálava je environmentální výchova a vzdělávání dětí a mládeže - ekologické výukové programy, mimoškolní činnost a osvěta široké veřejnosti - akce, přednášky, kurzy, výstavy, kampaně. Je členem SSEV Pavučina a ČSOP. Aktuální projekty: Škola hrou pod Pálavou, Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, Výukové programy o lese, Vzdělávání školních koordinátorů EVVO, Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Mikulov
Adresa Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Kontaktní osoba PhDr. Eva Řezáčová
Telefon 519 513 399
E-mail cev@palava.cz
WWW http://www.cev.palava.cz
Číslo účtu 209150288/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality