Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Centrum pro dopravu a energetiku

Ovlivňování dopravní a energetické politiky a legislativy, účast na procesech hodnocení vlivu na životní prostředí. Organizování výměny informací mezi nevládními organizacemi a organizování mezinárodní spolupráce. Školení nevládních organizací na téma trvale udržitelné dopravy, úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie a otázek klimatické změny. Propagace ekologicky šetrné dopravy, úspor energie a obnovitelných zdrojů především prostřednictvím masmédií. Pomoc a školení při přípravě ekologických kampaní a při práci s novináři. Pomoc nevládním organizacím při přípravě letáků, brožur a plakátů. Příprava internetových stránek. Zpracování a vydávání odborných studií.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa Jičínská 8, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba Petr Hlobil,
Klára Sutlovičová
Telefon 274 816 571
E-mail cde@ecn.cz
WWW http://cde.ecn.cz
Číslo účtu 5785676010/2700
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality