Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Centrum SOS Praha

Centrum SOS Praha umožňuje vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností a sdílení informací mezi občanskými sdruženími v Praze. Cílem je podpořit účast občanů v plánovacích a rozhodovacích procesech, zlepšit praktickou komunikaci občanů s veřejnou správou. SOS Praha organizuje veřejné diskuse, tiskové konference, distribuuje osvětové a informační materiály. Hlavní pozornost věnuje dopravní problematice hlavního města a s tím spojenými záležitostmi - kvalita ovzduší, hluková zátěž, úbytek zeleně.

Aktuální projekty
Působnost Praha
Sídlo Praha
Adresa Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba Petra Kolínská
Telefon 222 511 075
E-mail sospraha@ecn.cz
WWW http://www.sospraha.cz
Číslo účtu 182398266/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality