Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Chaloupky o.p.s.

Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, přiblížit život na venkově a porozumět hospodaření a využívání krajiny. Středisko je nestátní školské zařízení, které je zřízeno Českým svazem ochránců přírody Kněžice. Provoz areál střediska Chaloupky je šetrný k přírodě – vytápění tepelnými čerpadly, ohřev vody solárními panely, biologická čistička odpadních vod, třídění odpadu apod. V rámci jednodenních a pobytových programů děti zažijí pobyt v přírodě, „výzkumnou“ činnost při pozorování rostlin a živočichů, krmení hospodářských zvířat na dětské farmě, topení v kamnech, vaření čaje z léčivých rostlin, rukodělné činnosti a spoustu dalších doteků přírody a života na venkově. Ekologické výukové programy: Projektový týden „Škola o přírodě“ je určen základním a středním školám z celé České republiky. Jednodenní programy zejména pro mateřské, základní a střední školy z kraje Vysočina. Vzdělávací akce: školící a vzdělávací akce pro učitele a studenty učitelství, přírodovědné exkurze pro širší veřejnost. Akce pro veřejnost: víkendové a prázdninové pobyty pro rodiče a děti, letní tábory pro děti, Dny otevřených dveří (Den Země, Den stromů).

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Vysočina
Adresa Kněžice 109, 675 21 Okříšky
Kontaktní osoba RNDr. Jozef Zetěk
Telefon +420 567 216 881
E-mail info@chaloupky.cz
WWW http://www.chaloupky.cz
Číslo účtu 1466732339/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality