Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

CZ Biom - České sdružení pro biomasu

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky v České republice a sdružující většinu odborníků, podnikatelů a aktivistů v oblasti energetického využívání biomasy. CZ Biom má tři sekce: Fytoenergetika, kompostování a bioplyn. Nejrozsáhlejší ze sekcí – fytoenergetika, je rozděla na tři podsekce: pěstitelská, technologická, a podsekce kapalných biopaliv. CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM. CZ Biom vydává pro své členy časopis BIOM (včetně jeho internetové verze Biom.cz), pořádá semináře a osvětové akce, snaží se prosazovat ideje udržitelného rozvoje do běžného života i české legislativy a vytváří zázemí pro zavádění nových i zapomenutých fytoenergetických technologií.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
Kontaktní osoba Jan Habart,
Antonín Slejška
Telefon 241 730 326, 603 273 672
E-mail info@biom.cz
WWW http://www.biom.cz
Číslo účtu 165328389/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality