Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Děti Země - Plzeň

Plzeňská pobočka Dětí Země se věnuje ochraně životního prostředí nejen v samotném Plzeňském kraji, ale v rámci určitých řešených témat i v celé ČR. Naše činnost nespočívá pouze v odhalování aktivit poškozujících přírodu či zdraví lidí, ale hledáme k nim šetrnější alternativy a v neposlední řadě se snažíme jim preventivně předcházet pomocí ekologické osvěty. Hlavními okruhy činnosti pobočky je odborná pomoc občanům a občanským sdružením zabývajícím se ochranou životního prostředí (jedná se především o řešení jednotlivých "ekologických" kauz nebo jednorázové poradenství) a účast ve správních řízeních (především kácení dřevin na území města Plzně, vybrané zásahy do významných krajinných prvků a krajinného rázu v Plzeňském kraji). Dále se tématicky zabýváme stavbami velkokapacitních chovů pro hospodářská zvířata (především z hlediska životních podmínek zvířat) a odstraňováním nelegálních billboardů, které hyzdí krajinný ráz či městské prostředí. Nezapomínáme ani na ekologickou osvětu - provozujeme Ekovýchovný filmový klub a putovní výstavu Zelená Plzeň. Podrobné informace lze nalézt na stránkách jednotlivých kampaní (níže).

Aktuální projekty
Působnost Plzeňský kraj
Sídlo Plzeňský kraj
Adresa Barrandova 16, 326 00 Plzeň
Kontaktní osoba Martin Hyťha
Telefon 377 240 772, 606 104 784
E-mail dz.plzen@ecn.cz
WWW http://www.detizeme.cz/plzen
Číslo účtu 193027268/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality