Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Děti Země

Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Soustředíme se na práci v regionech a podporujeme ty, kteří chtějí hájit své životní prostředí. Klademe důraz na řešení příčin, nejen následků, na svoji nezávislost a názorovou pestrost. Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své ideály. Naše činnost probíhá ve třech hlavních programech – Doprava, Příroda a Věc veřejná. Cílem Programu DOPRAVA je navrhovat taková dopravní řešení, při nichž by nedošlo k nárůstu emisí škodlivých látek a ke zbytečnému ničení krajiny. Cílem Programu PŘÍRODA je ochrana přirozené krajiny a místa pro život v ní, snažíme se v přírodě zachovat prostor pro přežití všech živých tvorů, včetně člověka. Cílem Programu VĚC VEŘEJNÁ je připomínat všem, co pro člověka znamená nezbytnost chránit své životní prostředí. Dospělí na to totiž často zapomínají, zejména úředníci veřejné správy, politici, investoři apod. Děti Země tvoří dvanáct organizačních jednotek (místních poboček a odborných klubů) se silnou volností, které působí po celé republice. Ročně vydají kolem stovky tiskových zpráv, zaznamenáno bývá téměř tisíc mediálních výstupů. O jejich činnosti lze další informace najít na těchto stránkách: www.detizeme.cz/ropak, www.detizeme.cz/zelenaperla, www.detizeme.cz/denbezaut, kodas.detizeme.cz, tunelkubacka.ecn.cz a na R35.ecn.cz.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Středočeský kraj
Adresa Tylova 23, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba Martin Hyťha
Telefon 377240772
E-mail deti.zeme@ecn.cz
WWW http://www.detizeme.cz
Číslo účtu 153139839/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality