Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Ekodomov

Posláním Ekodomova je upozornit na skutečnost, že ekologicky šetrným hospodařením nechráníme přírodu, ale chráníme sami sebe. Příroda tu byla již dávno před člověkem, je tu a bude tu. Člověk je na této planetě jen malou chvilku a záleží z velké části i na něm jak dlouho na ní bude. Má-li se společenství lidí chovat ekologicky, musí začít každý sám u sebe, ve své domácnosti, ve svém "ekodomově". Cílem občanského sdružení EKODOMOV je umožnit výměnu informací všem, kteří se snaží o šetrný přístup k přírodě a hledají životní styl jak toho dosáhnout. Chceme ukázat, že v moderní společnosti to možné je, že lze aplikovat nejmodernější vědecké poznatky, které vedou k ozdravění prostředí, úsporám energií a surovin v našich domovech. Jedním z aktuálních problémů jsou odpady, které vznikají v našich domácnostech. Z těchto odpadů jsme se zaměřili na bioodpad, který všichni produkujeme, ale o jehož hodnotě již mnoho nevíme. Věříme, že informace, které zde naleznete, tuto mezeru pomohou vyplnit.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa V Podbabě 29B, 160 00 Praha
Kontaktní osoba Tomáš Hodek
Telefon 220 920 268
E-mail info@ekodomov.cz
WWW http://www.ekodomov.cz
Číslo účtu 1746131001/2400
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality