Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Ekologický právní servis Brno

Ekologický právní servis Brno (EPS) je nevládní, nezisková organizace právníků, kteří chtějí využívat právo k prosazování veřejných zájmů. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a pomáhat lidem v přístupu k soudům prostřednictvím bezplatné právní pomoci, napomáhat vzniku kvalitní právní úpravy formou připomínkování nové legislativy, zvyšovat odbornou úroveň pracovníků neziskových organizací formou školení a tréninků a rozšiřovat řady právníků, kteří se právní ochranou veřejného zájmu zabývají, formou akcí pro studenty právnických fakult.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Dvořákova13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba Filip Švrček
Telefon 545 575 229
E-mail brno@eps.cz
WWW http://www.eps.cz
Číslo účtu 471298763/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality