Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Hnutí Brontosaurus

Posláním Hnutí Brontosaurus je prací pro přírodu a památky, zážitkem, hrou a přátelstvím vychovávat mladé lidi a děti k nekonzumnímu způsobu života, rozvíjet jejich osobnost a celkově vést společnost k jednání přátelskému životu na Zemi.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Orlí 5, 602 00 Brno
Kontaktní osoba Dalimil Toman
Telefon 544 215 585
E-mail hnuti@brontosaurus.cz
WWW http://www.brontosaurus.cz
Číslo účtu 1142450001/2400
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality