Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Jizersko-ještědský horský spolek

Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) je občanským sdružením, které se především zabývá ochranou přírody, okrašlovací činností, podporou šetrných forem turistiky a propagací hor v Libereckém regionu. Pracuje ve třech tematických sekcích: sekci ochrany přírody, kulturní, propagační a vlastivědné sekci a pozemkovém spolku. Činnost JJHS je velmi různorodá - od kosení luk a značení rezervací, přes opravy vyhlídek a historických rozcestníků, po pořádání výstav a vydávání publikací.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Liberecký kraj
Adresa Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
Kontaktní osoba Aleš Kočí,
Dana Nechvílová
Telefon 485 109 717
E-mail horskyspolek@volny.cz
WWW http://www.horskyspolek.cz
Číslo účtu 89904-574/0600
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality