Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Konopa

Občanské sdružení Konopa je nevládní nezisková ekologická organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Společným zájmem členů Konopy je obnovení pěstování, hospodářského zhodnocování a léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních rostlin za účelem zlepšení individuálních i kolektivních životních podmínek na lokální, regionální, národní i globální úrovni. Strategické cíle Nejvyšším cílem o. s. Konopa je ekologizace společnosti, tedy její zušlechtění v duchu zásad trvale udržitelného způsobu života. Tohoto cíle se pokoušíme dosáhnout plněním následujících strategických cílů: * návrat konopí do života společnosti, tedy šíření povědomí o eko-sociálním potenciálu konopí mezi širokou i odbornou veřejností a jeho intenzivní využívání * rozvoj konopného průmyslu v ČR a jeho aktivní mediální i jiná podpora

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Královéhradecký kraj
Adresa Chvaleč 236, 542 11
Kontaktní osoba Michal Ruman,
Linda Klvaňová
Telefon 724 106 808 , 777 803 623
E-mail info@konopa.cz, info@zelenapumpa.cz
WWW http://www.konopa.cz, http://www.zelenapumpa.cz
Číslo účtu 2020295001/2400
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality