Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Kosenka

Cíle a rozvoj základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA ve Valašských Kloboukách se odvíjejí od mezilidských vztahů a vztahů mezi sektory občanským, veřejným a podnikatelským. Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka zajišťuje ochranu přírodního a kulturního dědictví. Středisko environmentální výchovy KOSENKA se zaměřuje na praktickou výchovu, vzdělávání a osvětu (školní i mimoškolní) všech vrstev obyvatelstva. Ekologická poradna KOSENKA zajišťuje přenos pozitivních výsledků do praxe a rozvíjí komunitní spolupráci a partnerství všech společenských sektorů metodou systémového poradenství. KOSENKA je členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP) a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Zlínský kraj
Adresa Brumovská 11, 776 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba Miroslav Janík
Telefon 577 320 145
E-mail kosenka@mail.walachia.cz
WWW http://www.kosenka.cz
Číslo účtu 140683349/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality