Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Pražské matky

Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy. První akce Pražských matek začaly v zimě 1988-89, kdy bylo potřeba reagovat na kritické hodnoty znečišťujících látek v pražském ovzduší a na nevyhovující smogovou vyhlášku. V květnu 1989 uspořádaly Pražské matky první demonstraci v tehdejším Československu upozorňující na neřešené environmentální problémy a požadovaly pravdivé informace o stavu životního prostředí.V současné době má sdružení asi 300 členů. Přestože v centru pozornosti Pražských matek stála odpovědnost občanů - a především rodičů - za životní prostředí v nejširším slova smyslu, tedy i za prostředí ve vzdělávání, zdravotní péči, volném čase apod., naše práce se v prvé řadě soustředila na znečištění ovzduší a dopady automobilové dopravy.

Aktuální projekty
Působnost Praha
Sídlo Praha
Adresa Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba Michaela Valentová
Telefon 222 230 559
E-mail prazskematky@ecn.cz
WWW http://pmatky.ecn.cz
Číslo účtu 479013953/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality