Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Svaz PRO-BIO je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje práci, ekologickou produkci a služby svých členů.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Olomoucký kraj
Adresa PRO-BIO, Nemocniční 1582/53, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba Kateřina Nesrstová - manažerka svazu
Telefon 583 216 609
E-mail pro-bio@pro-bio.cz
WWW http://www.pro-bio.cz
Číslo účtu
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality