Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Sdružení Krajina

Zabýváme se aktivní ochranou přírody a krajiny ČR. Činnost zahrnuje péči o krajinu – pozemkový spolek (kosení luk, vyřezávky, výsadby stromů), ochranu biodiverzity (lesní mravenci, obojživelníci, netopýři, volně rostoucí rostliny, Natura 2000), rozvoj venkova a ekologickou výchovu a osvětu. Nejaktivnější jsme v krajích Vysočina, Pardubický a Olomoucký. V roce 2006 se Sdružení Krajina podařilo zajistit ruční pokosení přibližně 150 ha podmáčených luk ve Žďárských vrších a širším okolí. Do práce se každoročně zapojuje kolem 150 místních obyvatel i přespolních dobrovolníků. Více než 110 ha přírodně cenných luk máme v nájmu či vlastnictví - jsme největším jednotlivým pozemkovým spolkem v republice. Pravidelně pečujeme o 2000 mravenišť lesních mravenců a dalších téměř 1000 kontrolujeme příležitostně. Spolupracujeme s cca 15 malými obcemi na místní agendě 21. Od jara 2004 nabízíme týdenní ekovýchovné pobyty pro školní třídy.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Vysočina
Adresa Počítky č.p. 3, 591 01 pošta Žďár n. S
Kontaktní osoba Milan Daďourek
Telefon 566 521 259
E-mail Info@sdruzenikrajina.cz
WWW http://www.sdruzenikrajina.cz
Číslo účtu 170380544/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality