Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Sdružení TEREZA

Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Věnujeme se ekologické výchově a osvětě dětí a mládeže a zavádění metod aktivního vyučování na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes 40 000 dětí z více než 500 škol z celé ČR. • Vytváříme a koordinujeme mezinárodní a celostátní dlouhodobé programy a projekty pro školy z ČR( např. Ekoškola, GLOBE, Les ve škole - škola v lese) • Připravujeme a vedeme krátkodobé výukové programy pro děti • Organizujeme semináře pro pedagogy • Vydáváme výukové materiály • Pořádáme akce pro veřejnost O jednotlivých činnostech se podrobně dočtete na našich webových stránkách.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa Haštalská 17, Praha 1
Kontaktní osoba Petr Daniš
Telefon 224 816 868
E-mail
WWW http://www.terezanet.cz
Číslo účtu 1924683379/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality