Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Sdružení Země

Sdružení Země je v podstatě malé sdružení založené na dobrovolné aktivitě svých členů. Vzniklo na jaře roku 2004. Zaměřuje se na osvětu v oblasti obnovy venkova formou zakládání tzv. rodových statků či rodinných farem a to především formou webových stránek a akcí pro veřejnost. Sdružení Země je složeno ze čtyř poboček s vlastní právní subjektivitou: Sdružení Země Střední Čechy (sídlo v Praze), Sdružení Země Severní Čechy (sídlo Mladá Boleslav), Sdružení Země Jižní Morava (sídlo Brno), Sdružení Země Severní Morava (sídlo Ostrava). Je pozorovatelem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost
Sídlo Praha
Adresa Na Stráni 222, Mladá Boleslav 293 01
Kontaktní osoba Květoslava Svobodová
Telefon 604 444 547
E-mail Kveta.svobodova@sdruzenizeme.cz
WWW http://www.sdruzenizeme.cz
Číslo účtu 1960329369/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality