Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Litoměřice

SEVER Litoměřice je jedním ze tří pracovišť střediska ekologické výchovy SEVER. Posláním SEVERu je výchova k trvale udržitelnému způsobu života, resp. ekologická výchova. Jejím prostřednictvím usilujeme o prohloubení odpovědného jednání člověka vůči přírodě i k ostatním lidem, o uvědomění si jedinečnosti a nenahraditelnosti přírody a potřeby její ochrany. SEVER Litoměřice má působnost především pro Ústecký kraj a pořádá zde ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty a tábory, semináře pro učitele. Programů se zúčastnilo v r.2003 asi 3000 účastníků. Dále nabízíme konzultace, stáže, pomůcky a literaturu. Pro širokou veřejnost organizujeme osvětové a kulturní akce a poskytujeme poradenství a pomoc při řešení problému životního prostředí.

Aktuální projekty
Působnost Ústecký kraj
Sídlo Ústecký kraj
Adresa 1.ZŠ, Na valech 53, 412 01 Litoměřice
Kontaktní osoba Veronika Svobodová,
Ivana Poláčková
Telefon 416 737 838, 604 206 174, 739 203 211, 739 203 200
E-mail sever-ltm@ekologickavychova.cz
WWW http://www.sever.ecn.cz, www.sever.ekologickavychova.cz
Číslo účtu 272922113/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality