Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - pracoviště Krkonoše

Posláním Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER - je výchova k trvale udržitelnému způsobu života, resp. ekologická výchova. Jejím prostřednictvím usilujeme o prohloubení odpovědného jednání člověka vůči přírodě i k ostatním lidem, o uvědomění si jedinečnosti a nenahraditelnosti přírody a potřeby její ochrany. Středisko SEVER pořádá ekologické výukové programy pro žáky základních a středních škol z celé České republiky, školní ekologické projekty, víkendové pobyty a tábory. V rámci pobytových programů navštívilo středisko SEVER v Horním Maršově v roce 2006 kolem 1 tisíce dětí a mladých lidí. Několika stům pedagogických pracovníků a studentů učitelství a vychovatelství nabízíme každoročně vzdělávací akce, konzultace, stáže, pomůcky a literaturu. Pro širokou veřejnost organizujeme osvětové a kulturní akce a poskytujeme poradenství a pomoc při řešení problému životního prostředí. SEVER je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost
Sídlo
Adresa 542 26 Horní Maršov, č.p.89
Kontaktní osoba Jaromír Kvasnička,
Jiří Kulich
Telefon 499 874 280, 739 203 206, 739 203 200
E-mail sever-hm@ekologickavychova.cz
WWW http://www.sever.ecn.cz, www.sever.ekologickavychova.cz
Číslo účtu 272922113/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality