Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Posláním Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER - je výchova k trvale udržitelnému způsobu života, resp. ekologická výchova. Jejím prostřednictvím usilujeme o prohloubení odpovědného jednání člověka vůči přírodě i k ostatním lidem, o uvědomění si jedinečnosti a nena-hraditelnosti přírody a potřeby její ochrany. Středisko SEVER pořádá ekologické výukové programy pro žáky základních a středních škol z celé České republiky, školní ekologické projekty, víkendové pobyty a tábory. SEVER má pracoviště v Horním Maršově v Krkonoších, v Hradci Králové a v Litoměřicích.V rámci pobytových programů navštívilo středisko SEVER v Horním Maršově v roce 2002 kolem 1 tisíce dětí a mladých lidí, krátkodobých programů se zúčastnilo téměř 6000 dětí. Několika stům pedagogických pracovníků a studentů učitelství a vychovatelství nabízíme každoročně vzdělávací akce, konzultace, stáže, pomůcky a literaturu. Pro širokou veřejnost organizujeme osvětové a kulturní akce a poskytujeme poradenství a pomoc při řešení problému životního prostředí. SEVER je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Královéhradecký kraj
Adresa Úpická 146/18, 541 01 Trutnov
Kontaktní osoba Věra Petrů,
Dita Gollová
Telefon 499 874 280, 739 203 201, 739 203 200
E-mail sever@ekologickavychova.cz , sever-adm@ekologickavychova.cz
WWW http://www.sever.ekologickavychova.cz
Číslo účtu 272922113/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality