Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Šípek

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je nevládní nezisková organizace (vznikla v roce 1979), jejímž hlavním posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek (15/06) byla založena v roce 1983. V současné době má 35 členů a 3 zaměstnance, provozuje 2 střediska - Centrum environmentálních informací a služeb Šípek a Středisko ekologické výchovy Šípek a pracuje při ní oddíl Mladých ochránců přírody. Šípek je koordinátorem krajského kola Ekologické olympiády pro středoškoláky, regionálním koordinátorem soutěže Zelená stezka - Zlatý list a od tohoto roku převzalo funkci regionálního centra. Šípek je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Aktuální projekty
Působnost Jihočeský kraj
Sídlo Jihočeský kraj
Adresa Třída Míru 144, 381 01 Český Krumlov
Kontaktní osoba Bc. Kateřina Svobodová
Telefon 380 727 733
E-mail sipek@roklinka.cz
WWW http://www.sipek.ckrumlov.cz
Číslo účtu 412218903/0300
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality