Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko

Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko je specializované pracoviště pro terénní výuku žáků základních a studentů středních škol. Nabízíme týdenní pobytové programy, jednodenní terénní exkurze, jednodenní výukové programy, ale i víkendové akce.Téměř všechny programy probíhají v přírodovědně nejhodnotnějších částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Kromě výuky praktické přírodovědy dává program dostatek prostoru pro vlastní práci studentů, zahrnuje herní aktivity a další aktivizující prvky. Středisko se také aktivně podílí na ochraně přírody a rozvoji místního komunitního života v mikroregionu Drahanské vrchoviny. Od roku 2004 poskytujeme kurzy i školám ze zemí EU. Rychta je provozována ve spolupráci Lipky - Domu ekologické výchovy, Brno a Rezekvítku - Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Programy jsou rovněž zaměřeny na propagaci trvale udržitelného života. Středisko je vybaveno ukázkovými aplikacemi energetických úspor a využívá obnovitelných zdrojů energie.

Aktuální projekty
Působnost Jihomoravský kraj
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice
Kontaktní osoba Michal Medek
Telefon 517 385 429
E-mail info@rychtakrasenko.cz
WWW http://www.rychtakrasensko.cz/
Číslo účtu 19-5186610247/0100
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality