Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Veronica

Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám. Dlouhodobé aktivity: ochrana přírody, přírodních hodnot a venkovské krajiny, podpora občanské angažovanosti při zlepšování životního prostředí a podpora vzdělávání. Formy práce: zpracování studií, návrhů a prosazování konceptů trvale udržitelných řešení ekologických problémů a problémů rozvoje regionů, vytváření multidisciplinárních týmů k řešení konkrétních ekologických problémů nebo účast na činnosti takových týmů, organizování odborných setkání a diskusí, spolupráce s národními a mezinárodními nevládními organizacemi, které sledují podobné cíle a podpora vytváření sítí takovýchto organizací, poradenství, poskytování informací a konkrétní pomoc nejširšímu okruhu občanů, nevládních i státních organizací, publikační, ediční a kulturní činnost

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Panská 9, 602 00 Brno
Kontaktní osoba RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc,
Mgr. Hana Chalupská
Telefon 542 422 750
E-mail veronica@veronica.cz
WWW http://www.veronica.cz
Číslo účtu 1342270339/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality